Malmöhus slott

admin

Featured
0.000
Detailed Information

Slottet som blev fästning som blev fängelse. Upptäck ett av Nordens mest kompletta
slott med anor från 1400-talet. Besök Malmö museum, se pirayor och en ubåt.

Unionskungen Erik av Pommern uppförde 1434 ett nytt kastell på samma plats som dagens Malmöhus. Det strategiska läget var mycket betydelsefullt. Härifrån kunde stadens västra sida behärskas och sjöfarten över Öresunds södra del kontrolleras.

Malmöhus fick sitt nuvarande utseende vid en stor ombyggnad 1537-1542. Slottets utformning baserades på holländska stilideal och italiensk befästningsteknik. Resultatet blev ett palats omgivet av en modern försvarsanläggning. Huvudförsvaret på slottet koncentrerades till fyra runda kanontorn som bands samman av höga jordvallar.
Under slutet av 1700-talet förlorade Malmöhus sin militära betydelse och började användas som fängelse fram till 1914.

På 1930-talet anpassades slottsholmen till museum och de nya tegellängorna för Malmö Museum stod klara 1937. I Borgstugan som ligger i källaren i den äldre delen av slottet hålls ofta bröllopsfester. I slottet finns även en utmärkt restaurang.